Kontakta mig

Webbprestanda

Tappa inte besökare till konkurrenter!

Det kan handla om att en sida tar en sekund extra att svara för att besökaren ska ha klickat sig vidare – till en annan webbplats.

En webbplats som går snabbt att ladda drar mer trafik. Idag förväntar sig dessutom besökare att en webb ska prestera lika bra på en mobiltelefon och surfplatta som på en dator.

Orsaker till dålig prestanda på en webbplats :

I vissa fall uppstår problem över tid då en webbplats inte har blivit uppdaterad i takt med exempelvis nyare versioner av WordPress och dess plugins, eller så har webbplatsen helt enkelt inte blivit optimerad enligt moderna tekniker.

Så löser vi problemet:

Prestandaanalys av din webbplats/-server

Våra tekniker gör en analys för att se hur webbplatsen/-servern presterar i dagsläget och vilka eventuella hinder som finns. Ingår: Analys, rapport och rekommendationer.

Optimering för att öka prestandan på din webbplats/-server

Efter att ha gjort en analys där resultatet visar att det finns utvecklingsområden bör man göra webbplatsen mer användarvänlig så att sidan drar mer trafik och besökare inte tröttnar. Om analysen visat på säkerhetsbrister kan vi även optimera för en högre tillförlitlighet hos dig som administratör för besökarna, genom att göra webbplatsen säker.

Våra tekniker eliminerar flaskhalsar beroende på vilka åtgärder som krävs. Dessutom görs nödvändiga uppdateringar för att webbplatsen/-servern ska bli så funktionell som möjligt och säkrare genom bland annat säkerhetsuppdateringar.


Fler frågor om Webbprestanda?

kontakta