Kontakta mig

Sökordsanalys

Varje verksamhet har ett antal relevanta sökord och fraser som de potentiella kunderna använder för att hitta er som tillverkare eller leverantörer. Vilka dessa sökord är beror givetvis på verksamhetens natur men också målgruppens unika beteende.

SEO DESIGN analyserar ert tjänste- och produktutbud för att hitta de unika sökorden och fraserna. Vi identifierar både de breda trafikdrivande sökorden men ännu viktigare de mer avgränsade sökfraserna där konkurrensen är lägre och besökaren ligger närmare ett beslut.

Var i kundresan befinner sig målgruppen?

Man kan kategorisera sökfraser och termer på många olika sätt, men en klassisk ”marknadsföringstunnel” är vanligt där man skapar olika segment för olika sökfrastyper.

Vill användaren ha hjälp att lösa ett problem? Eller söker svar på en fråga? Eller intresserat sig för en produkt? Eller har tagit ett beslut om att köpa en produkt?

På SEO DESIGN använder vi ramverket See-Think-Do-Care som Avinach Kashiuk, Digital Marketing evangelist hos Google, har tagit fram. Inom SEO fokuserar vi primärt på segmenten See, Think och Do.

See – Den breda massan av din målgrupp. Här vill du väcka ett behov och intresse av att köpa något från din bransch. Du vill också väcka medvetenhet om ditt varumärke när målgruppen söker på problemet eller behovet som ska lösas.

Think – Detta är generellt sökord som används när sökare har ett tydligt intresse av att konsumera en produkt eller tjänst. Detta är fasen då din målgrupp tittar runt och överväger alternativ. De har en mer kommersiell avsikt och du behöver finnas där med kunskaper samt fördelar med ditt erbjudande.

Do – Den lilla del av målgruppen som vid söktillfället har ett högt kommersiellt syfte med sökningar och andra interaktioner. Nu vill du hjälpa kunden försäkra sig om att ditt erbjudande är det bästa valet. Sökfraser i Do-segmentet är mer specifika sökord som används senare i köpprocessen.

Syns ni när målgruppen söker?

Vi analyserar också er synlighet på dessa sökord. Hur väl de olika sökorden exponeras ger oss också information om vilka områden på er webbplats som ska prioriteras och utvecklas för att öka er exponering och driva mer relevant trafik till webbplatsen.

Låt oss genomföra en sökordsanalys för att identifiera er verksamhets potentiella kunder!


Fler frågor om Sökordsanalys?

kontakta