Kontakta mig

Nulägesanalys

Innan man startar ett förändringsarbete bör man göra en analys av nuläget. Med kunskap om utgångsläget säkerställer man att rätt aktiviteter genomförs med realistiska mål.

Hur ser det ut på marknaden just nu för ert företags produkter och tjänster? Vilka är era kunder och vilka är era konkurrenter?  Hur fungerar er marknadsföring? Har ni rätt förutsättningar för att lyckas med era ambitioner nå era mål online?

Hur ser era möjligheter ut till bättre marknadsföring online?

Kom ihåg att en nulägesanalys syftar till att visa var ni befinner er idag. Denna information är avgörande för att vi ska kunna mäta effekten av våra förändringar och justeringar. Det är värt att lägga ner tid och kraft på en bra nulägesanalys. Det sparar både tid och pengar då man från start gör rätt satsningar med högsta möjliga avkastning på gjord investering.

Låt oss visa era möjligheter att växa genom rätt aktiviteter online.

Kontakta oss på 031-743 84 00 för samtal kring en inledande nulägesanalys.


Fler frågor om Nulägesanalys?

kontakta